Disclaimer

Deze website heeft een informatief karakter. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. FLORIS Catering & Traiteur streeft ernaar, correcte en actuele informatie te bieden op deze website. FLORIS Catering & Traiteur kan echter niet de garantie bieden dat de informatie altijd compleet, foutloos en actueel is. FLORIS Catering & Traiteur sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade, voortvloeiend uit, of verband houdend met het gebruik van deze website. FLORIS Catering & Traiteur draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van bijdragen in het forum en voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt.

Facebook Twitter Google+ Pinterest